Idrett for funksjonshemmede

Illustrasjon av persoon i rullestol

Etter en langvarig omorganisering i norsk idrett, ble Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund oppløst. Siden den gang har landets 54 særforbund det formelle ansvaret for funksjonshemmede i sin idrett.

I tillegg har Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité egne nettsider om paraidrett og ansatte som jobber med paraidrett. Disse bistår særforbundene, blant annet i forhold til rekruttering og kompetanseheving.

Det er også laget en brosjyre som viser eksempler på hvordan idrettstilbud for funksjonshemmede kan etableres i lag/klubb. Du finner den her: Over 40 gode eksempler på hvordan etablere idrettstilbud for funksjonshemmede

Les mer om inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i idretten her og her.


Denne siden ble oppdatert i februar 2020

.

Vil du dele dette med noen andre?