Idrett for funksjonshemmede

Etter en langvarig omorganisering i norsk idrett, ble Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund oppløst i 2008. Siden den gang har landets 56 særforbundene det formelle ansvaret for funksjonshemmede i sin idrett.

I tillegg har Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité en egen enhet, Idrett for funksjonshemmede, med ansatte både regionalt og sentralt. Denne enheten bistår særforbundene, blant annet i forhold til rekruttering og kompetanseheving.

Det er laget en brosjyre som forteller om den nye organiseringen av idrett for funksjonshemmede i Norge: Idrett for funksjonshemmede i Norge (pdf).

Det er også laget en brosjyre som viser eksempler på hvordan idrettstilbud for funksjonshemmede kan etableres i lag/klubb: Over 40 gode eksempler (pdf).

Du finner mer informasjon om idrett for funksjonshemmede på www.idrett.no.

Vil du dele dette med noen andre?