Omsorgspenger

Omsorgsdager når du har et barn med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse (syke barn dager) 

Hvis du har et barn med kronisk sykdom eller funksjonshemning, kan dette gjøre at du har høyere risiko for å måtte være borte fra jobb. I denne situasjonen kan du søke om å få 10 ekstra omsorgsdager for hvert kalenderår, eller 20 ekstra omsorgsdager hvis du er alene om omsorgen. 

Har du flere barn med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse, kan du få 10 ekstra dager for hvert barn. Du må søke for hvert barn. 

Du trenger en legeerklæring til denne søknaden.  

Her kan du lese mer om denne rettigheten: Omsorgspenger (nav.no) 

Vil du dele dette med noen andre?