Fysioterapi ved Duchennes muskeldystrofi

Publisert: 9. august 2017

Ung gutt med Duchennes muskeldystrofi får massasje

Fysioterapeuter har et stort ansvar for å følge opp barn og unge med nevromuskulære sykdommer som har behov for tett oppfølging. I denne artikkelen fra Fysioterapeuten nr 9 2017 beskriver fagpersoner fra Frambu og Enhet for medfødte arvelige nevromuskulære tilstander hvordan denne oppfølgingen bør skje.

Les hele artikkelen her:
Fysioterapi ved arvelige nevromuskulære tilstander: Duchennes muskeldystrofi

Vil du dele dette med noen andre?