Aldersrelaterte endringer i utfordrende atferd og emosjonelle problemer ved Smith-Magenis syndrom

Publisert: 20. mars 2020

Ung voksen dame med Smith-Magenis' syndrom i basseng

En skandinavisk studie fant betydelig reduksjon i utfordrende atferd og emosjonelle problemer med økende alder hos personer med Smith-Magenis’ syndrom. Det går frem av en fersk artikkel. Les hele artikkelen her.

Målet med studien var å undersøke den utviklingsmessige profilen til personer med SMS og forholdet mellom utfordrende atferd og emosjonelle problemer og alder, kjønn, adaptiv atferd og autismesymptomer. Til sammen deltok 28 personer med diagnosen (representert av foreldrene).

Forskjellene mellom aldersgruppene under 9 år og 9-17 år og mellom aldergruppene 9 år og over 18 år er betydningsfulle. Men selv om de aktuelle utfordringene reduseres med alderen, kan de fremdeles være betydelige også ved økt alder.

Studien fant ingen tydelig sammenheng mellom tilpasset atferd og kommunikasjon og utfordrende atferd og emosjonelle problemer.

Artikkelen fra studien er skrevet av Frambus spesialpedagog Heidi Elisabeth Nag, i samarbeid med Terje Nærland fra Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier.

Les hele artikkelen her:
Age-related changes in behavioural and emotional problems in Smith–Magenis syndrome measured with the Developmental Behavior Checklist

.

Vil du dele dette med noen andre?