Grensesetting ved behov for assistanse

Publisert: 12. august 2020

Mange med nevromuskulære sykdommer og andre liknende diagnoser har behov for praktisk assistanse i hverdagen. Slik hjelp er bra, men det er ikke alltid så lett å finne en god balanse mellom assistanse og egne grenser. Foreningen for muskelsyke har derfor laget en serie med informasjonshefter om assistanse og grensesetting rettet mot ulike målgrupper og situasjoner. Du finner dem her.

Du finner heftene her:

 Barn, BPA og grenser

  Assistanse og grenser for ungdom

 Assistanse for første gang assistanse og grensesetting for voksne

 Mine grenser, dine grenser assistanse og grensesetting for assistenter

Heftene tar utgangspunkt i og bygger videre på heftet Min kropp, mine grenser og er utviklet i tett samarbeid med medlemmer i Foreningen for muskelsyke.

.

Vil du dele dette med noen andre?