22. mai arrangerer vi fagkurset: Å være assistent for en elev i skolen med en sjelden diagnose som innebærer fysisk funksjonsnedsettelse

Publisert: 25. februar 2019

22. mai arrangerer vi fagkurset: Å være assistent for en elev i skolen med en sjelden diagnose som innebærer fysisk funksjonsnedsettelse

22. mai arrangerer vi fagkurset: Å være assistent for en elev i skolen med en sjelden diagnose som innebærer fysisk funksjonsnedsettelse.

Målgruppen for kurset er assistent og andre ansatte i skolen, samt relevante tjenesteytere. Personer som arbeider som brukerstyrt personlig assistenter kan også ha god nytte av kurset.

Assistenter er en viktig ressurs i skolen og har mange ulike oppgaver. Fagkurset ønsker å sette fokus på assistentens rolle, spesielt ansvar, oppgaver og samarbeid.

Frambu driver ulike kompetanseutviklende aktiviteter for fagpersoner, tjenesteytere og studenter. En av disse er fagkurs, som arrangeres både separat og som del av brukerkurs.
Noen ganger arrangerer vi også fagkurs utenfor Frambu (regionale fagkurs), da i samarbeid med regionale og lokale instanser.
Innleggene på fagkurs blir holdt av Frambus egne fagpersoner og/eller av innleid fagekspertise

Påmeldingsfristen er 08.05.2019

Delta på Frambus fagkurs via videokonferanse eller strømming
For dere som ikke har anledning til å reise til Frambu, tilbyr vi deltakelse på fagkurs via videokonferanse eller strømming.

Vil du dele dette med noen andre?