Å bli eldre med en sjelden diagnose

Publisert: 20. april 2016

Fra 29. august til 1. september 2016 arrangerer Frambu kurs for personer over 50 år med en sjelden diagnose. Vi ønsker å styrke deltakernes evne til og motivasjon for å møte de utfordringene som følger med å bli eldre med en sjelden diagnose, samt å bidra til økt sosialt nettverk. Søknadsfrist er 20. juni.


Kort om innholdet

  • Å leve med en sjelden diagnose
  • Helse og aldring
  • Tanker, følelser og handling
  • Att leva ett långt liv och bli gammel med kronisk sjuksom och funktionsnedsätting
  • Vaner, rutiner og endret funksjonsnivå
  • Kosthold og aktivitet
  • Å leve med smerter
  • Et liv med en sjelden diagnose – fortid, nåtid og fremtid
  • Gruppesamtaler og aktivitetstilbud

Har du spørsmål?
Praktiske spørsmål rettes til Linda Elton på e-post kurs@frambu.no
Faglige spørsmål rettes til Solvor Sandvig Skaar på e-post sss@frambu.no
Begge nås via vårt sentralbord på telefon 64 85 60 00

Vil du dele dette med noen andre?