Voksne med utviklingshemning har rett til et helsefremmende kosthold

Publisert: 24. oktober 2019

Voksen mann som smiler

Voksne med utviklingshemning har ofte helseutfordringer knyttet til kosthold. Nylig ble det avdekket mange helserelaterte avvik i kommunale tjenester til denne gruppen. Det trengs bedre ernæringsarbeid for at gruppen skal få oppfylt sin lovfestede rett til et helsefremmende kosthold.

Det går frem av en artikkel i Tidsskrift for den norske legeforeningen som er er skrevet av Frambus kliniske ernæringsfysiolog Marianne Nordstrøm med flere.

Her går det frem at personer med utviklingshemning redusert forventet levetid, blant annet som følge av overhyppighet av overvekt og andre ernæringsrelaterte og metabolske sykdommer. Mange spiser frukt, grønnsaker og fisk mye sjeldnere enn anbefalt, og mange som bor i egen bolig har et høyt forbruk av ferdigmat og brus.

I et landsomfattende tilsyn med boliger for personer med utviklingshemning ble det nylig funnet til dels alvorlig svikt i tjenestetilbudet i 45 av 57 kommuner. Tjenesteytingen var ofte lite systematisk, og mange av de ansatte var dårlig informert om dem de skulle bistå.

i tillegg vet vi at en del sjeldne diagnoser tilstander krever ernæringsmessig spisskompetanse som ofte ikke finnes i det kommunale tjenesteapparatet.

Artikkelen understreker at godt kosthold er en rettighet, og at alle som jobber med personer med utviklingshemning må vite dette og følge opp deretter.

Les hele artikkelen her.

.

Vil du dele dette med noen andre?