Arbeider du med voksne personer med en sjelden diagnose som medfører utviklingshemming?

Publisert: 22. april 2022

voksen mann med diagnose

Den 14. juni inviterer Frambu til det digitale fagkurset “Å bli eldre med en sjelden diagnose som medfører utviklingshemming”. Fagkurset er rettet mot tjenesteytere og fagpersoner som arbeider med denne gruppen voksne personer. Pårørende er også velkomne til å melde seg på.

Vi vil få innlegg fra blant annet psykolog, lege og fysioterapeut, og avslutter dagen med en paneldebatt. Tema som blir tatt opp er:

  • myter om aldring
  • medisinske aspekter
  • ernæring og aktivitet for velvære og god helse
  • psykisk helse ved aldring og utviklingshemming
  • demens ved utviklingshemming

Det er mulig å melde seg på fagkurset helt frem til oppstart. Fagkurset er gratis.

For mer informasjon, program og påmelding, se vår kurskalender: Digitalt fagkurs: Å bli eldre med en sjelden diagnose som medfører utviklingshemming

Velkommen til fagkurs 14. juni 2022! 

 

 

Vil du dele dette med noen andre?