Bør man kunne tilby keisersnitt ved trisomi 13 og 18?

Publisert: 21. april 2016

Trisomi 13 og 18 har høy dødelighet både før og etter fødselen. Det har derfor ikke vært vanlig å tilby hverken fosterovervåkning under fødselen eller keisersnitt. I en fersk artikkel i Tidsskrift for den norske legeforening drøfter fire leger om det er riktig å tilby keisersnitt når foreldrene etterspør det.

Til tross for grundig analyse og diskusjon, har forfatterne av artikkelen ulike syn på hva som er riktig i denne situasjonen. Bør autonomi eller risiko for skade veie tyngst?

Forfatterne er imidlertid enige om at beslutningen om hvilken behandling som skal tilbys ved fødselen og i nyfødtperioden må være basert på en individuell vurdering av nytte og risiko og at det må legges vekt på foreldrenes syn. Beslutningen om keisersnitt eller ikke må også inngå i en plan om hvilke livsforlengende og lindrende tiltak som eventuelt skal settes i verk etter forløsningen.

Les hele artikkelen her (nr 7/2016)

Vil du dele dette med noen andre?