BPA eller institusjon – fri eller fengslet?

Publisert: 9. februar 2017

BPA eller institusjon – fri eller fengslet?

Uloba fylte 25 år i 2016 og arrangerte i den forbindelse en stor skandinavisk BPA-konferanse. Konferansen samlet deltakere fra hele Skandinavia og handlet om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og institusjonaliseringen av funksjonshemmede. Frambu var også til stede. Les kort rapport fra konferansen her.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Konferansen fokuserte på at BPA og funksjonshemmedes​​ frihet er under hardt press i hele Skandinavia og at det bygges stadig flere og større institusjoner gjemt bak andre navn.

Frihet og likestilling – bare i festtalene?
Blant foreleserne på konferansen var Lars Ødegård. Han er spesialrådgiver og tidligere generalsekretær i Norges Handikapforbund og har også vært leder av Bioteknologinemnda, medlem av Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenestene, styremedlem i Forbrukerrådet og i Rådet for funksjonshemmede m.m.

Hvordan slår vi tilbake de gjenoppståtte idéene om at funksjonshemmede hører til i utenforskapet, spurte han. Og kan vi la det skje uten å yte motstand?

Ødegård oppfordret alle til å

  • ta på alvor at eksklusjon eller likestilling av funksjonshemmede er et spørsmål om menneskerettigheter
  • avslutte en politikk og offentlig forvaltning som stempler krav om inkludering og likestilling som uforholdsmessige byrder
  • innse at statens regulering og finansiering av helsetjenester som berører spørsmålet om hvem som har livets rett eller ikke, både er normative og kulturbærende

 

Vil du dele dette med noen andre?