Brukerkurs Von Hippel-Lindaus syndrom 3.-5. september 2018

Publisert: 20. november 2018

Frambu arrangerte kurs for Von Hippel-Lindaus syndrom, 3 – 5. september 2018

Det var samtidig kurs for nevrofibromatose type 2 og schwannomatose hvor noe av kursprogrammet var det samme for alle diagnosen.

 

På kurset for Von-Hippel-Lindaus syndrom foreleste overlege PhD Anders Jørgensen ved medisinsk avdeling, Rikshospitalet.

Andre tema på kurset var:

smertepsykologi ved professor Silje Endresen Reme.

psykisk helse og mestring ved klinisk psykologspesialist Yngvild Haukland fra Frambu

fysisk aktivitet som egenomsorg ved Anders Hall Grøterud fra Aktivitetsbalansen.

Her er presentasjonen til Anders Jørgensen

Vil du dele dette med noen andre?