Covid-19 trolig mindre farlig for personer med Prader-Willis syndrom enn antatt

Publisert: 2. august 2021

virus sett i mikroskop

Covid-19 trolig mindre farlig for personer med Prader-Willis syndrom enn antatt

Personer med Prader-Willis syndrom har ofte følgesykdommer som kan gjøre dem mer utsatt for alvorlige former for COVID-19. Ny forskning viser likevel at diagnosen i seg selv ikke ser ut til å være en risikofaktor for alvorlig COVID-19. Tvert imot ser det ut til at utviklingen av SARS-CoV-2-infeksjon hos voksne med diagnosen er gunstigere enn forventet.

Forskerne har undersøkt forekomsten og forløpet av SARS-CoV-2-infeksjon blant 342 voksne og 305 barn med Prader-Willis syndrom tilknyttet det franske referansesenteret for diagnosen i Frankrike. Rundt 80 % svarte. Av dem hadde 38 voksne og 13 barn med diagnosen hadde hatt SARS-CoV-2-infeksjon mellom november 2020 og januar 2021.

Som hos befolkningen generelt, var de vanligste symptomene på COVID-19 matthet, feber, hoste, hodepine og kortpustethet. Alle pasientene hadde et positivt utfall.

Les mer om forskningsprosjektet hos Orphanet Journal of Rare Diseases

.

Vil du dele dette med noen andre?