Informasjon om demens for personer med utviklingshemming

Publisert: 18. september 2019

Hva er demens er informasjon om demens tilrettelagt for personer med utviklingshemning og kognitiv funksjonsnedsettelse. Informasjon og kunnskap er viktig for å mestre egen sykdom, eller vite hvordan en best mulig kan samhandle med noen i nær relasjon som får demens. Hva er demens er en nettside hvor brukeren får presentert informasjon via tekst, bilder, animasjon og tale. Det er også laget en quiz til slutt som oppsummerer innholdet. Sidene kan leses alene, eller sammen med noen som kan hjelpe til å forklare vanskelig innhold. Hva er demens er tilgjengelig på alle nordiske språk, lule-, nord- og sørsamisk og engelsk. Hva er demens er utviklet og finansiert i samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Nordens velferdssenter (NVC), en institusjon innenfor Nordisk ministerråds sosial- og helsesektor, og Sametinget. Ide og manus: Frode Kibsgaard Larsen, Lene Kristiansen og Martin Lundsvoll, Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse.

Noen personer med utviklingshemning rammes oftere og tidligere av demenssykdom enn andre. Dette gjelder spesielt personer med Downs syndrom, men kan også gjelde personer med en sjelden diagnose som innebærer utviklingshemming. Nå finnes det en egen nettside om ulike sider ved demens laget for nettopp disse.

Personer med utviklingshemning lever stadig lenger. Hos noen kan de første symptomene på demens komme allerede i femtiårsalderen. Endringene kan påvirke både dem det gjelder og andre som jobber eller bor sammen med disse. Kanskje må man endre både hvordan man møter personen og hvilke aktiviteter vedkommende kan delta i. Dette innebærer nye utfordringer for mange.

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Nordens välfärdscenter og Sametinget har laget nettsiden www.hvaerdemens.no for å gi tilrettelagt informasjon om demens til personer med utviklingshemning eller kognitiv funksjonsnedsettelse. Slik kunnskap er viktig for å mestre egen sykdom eller vite hvordan man best mulig kan samhandle med noen som får demens. Informasjonen gis ved hjelp av enkel tekst, bilder, animasjoner og tale. Sidene kan leses alene, eller sammen med noen som kan hjelpe til å forklare vanskelig innhold.

Sidene er tilgjengelige på alle nordiske språk, samisk og engelsk.

Forsiden på nettstedet hvaerdemens.no

 

 

Vil du dele dette med noen andre?