Diagnostisering og oppfølging ved Duchennes muskeldystrofi

Publisert: 2. oktober 2018

Diagnostisering og oppfølging ved Duchennes muskeldystrofi

Det foreligger nå oppdaterte, internasjonale veiledninger for diagnostisering og oppfølging av Duchennes muskeldystrofi (DMD). Les dem her.

 

De tre artiklene under gir veiledning om hvordan gutter og menn med Duchennes muskeldystrofi bør diagnostiseres og følges opp. Artiklene ble publisert i Lancet Neurology i 2018.

Vil du dele dette med noen andre?