Digitalt fagkurs om Kjønnskromosomvarianter

Publisert: 6. februar 2023

Gutt med Klinefelters syndrom skriver på tavla

Den 30. mai holder vi et digitalt fagkurs for fagpersoner og tjenesteytere som arbeider med, eller ønsker å lære om, barn og ungdom med kjønnskromosomvarianter. Personer som selv har en kjønnskromosomvariant, og pårørende til personer med en kjønnskromosomvariant, er også velkomne til å delta. Fagkurset er gratis, men du må melde deg på.
Påmeldingsfristen er frem til fagkurset starter 30. mai 2023.

Aktuelle diagnoser på dette fagkurset er:

 • 47 XXX (Trippel X)
 • 47 XXY syndrom (Klinefelters syndrom)
 • 47 XYY syndrom (Jacobs syndrom)
 • 48 XXXY syndrom
 • 48 XXYY syndrom
 • 49 XXXXY syndrom
 • Turners syndrom

Temaer for fagkurset er:

 • medisinsk informasjon
 • kognitiv fungering og språkvansker
 • psykososiale utfordringer
 • psykisk helse

Her finner du mer om fagkurset og hvordan du melder deg på

Velkommen til digitalt fagkurs!

 

Vil du dele dette med noen andre?