Endringer i leirtilbudet på Frambu

Publisert: 9. januar 2017

Endringer i leirtilbudet på Frambu

På grunn av økte kostnader til leirdriften, vil det i år bli arrangert tre leire i stedet for fire. Dette skyldes økte kostnader til leirdrift som følge av at Frambu må dekke pensjonskostnader for alle hjelperne som jobber på leir.

Vi har forsøkt å skaffe ekstra penger for å dekke inn de økte kostnadene, men har dessverre ikke lyktes.

Vi har vurdert flere alternative løsninger for å kunne gjennomføre leir på en best mulig måte for flest mulig fremover. I stedet for å arrangere fire leire med færre deltakere, har vi valgt å heller arrangere tre leire etter samme modell som tidligere.

Saken har vært til behandling både i ledelsen i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og i styret i Stiftelsen Frambu, som begge stiller seg bak løsningen.

Vi beklager sterkt at vi må kutte i leirtilbudet, men har dessverre ikke mulighet til å gjøre noe annet. Vi håper på forståelse for dette.

Vil du dele dette med noen andre?