Et samfunn for alle 

Publisert: 2. april 2019

Bilde av forsiden på strategien "Et samfunn for alle"

Vil nok en strategiplan føre til likestilling og bedre levekår for personer med nedsatt funksjonsevne?

Den 19. desember 2018 lanserte Barne- og likestillingsdepartementet Et samfunn for alle – regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2020 – 2030. Strategien er en beskrivelse av regjeringens politikk og skal være utgangspunkt for konkrete og tidsbestemte handlingsplaner. Handlingsplanene skal beskrive hvilke tiltak som skal forbedre dagens utfordringer på området.

På bakgrunn av barrierer og utfordringer for personer med funksjonsnedsettelser trekker strategien frem fire pilarer:

  • Utvikle både universelle løsninger og spesielle tiltak
  • Jobbe for selvbestemmelse, medvirkning, deltakelse og inkludering
  • Bedre samordning på alle nivåer
  • Fire innsatsområder; utdanning, arbeid, helse- og omsorg og kultur og fritid

Strategien viser til at det nasjonale lov- og regelverk, sammen med FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), er bærebjelken i likestillingsarbeidet for personer med funksjonsnedsettelse.

I strategien trekkes Kommunemonitoren frem som et nytt verktøy for å følge med på kommunens aktivitet og ivaretakelse av levekårene for personer med funksjonsnedsettelser, og dermed også et grunnlag for tiltak i de kommende handlingsplanene.

Regjeringen vil i løpet av 2019 utarbeide en handlingsplan med innsatser og tiltak avledet av strategien. Vi venter i spenning på de første handlingsplanene tilknyttet denne strategien.

Vil du dele dette med noen andre?