Fagkurs om å ha en sjelden diagnose og begynne på skolen

Publisert: 29. oktober 2019

Barn som spiser lunsj

Vi inviterer ansatte i barnehage og skole, skolehelsetjeneste, pedagogisk- psykologisk tjeneste og andre relevante tjenesteytere til fagkurs onsdag 5. februar. Pårørende i målgruppen er også velkomne til å delta. Denne dagen ønsker vi å sette fokus på barn med sjeldne diagnoser som skal begynne på skolen og gi tips til forberedelse og gjennomføring av skolestart. Påmeldingsfristen er 22. januar.

Fagkurset vil ta opp forskjellige tema både fra et foreldre og barn-perspektiv og fra tjenesteyteres ståsted. Vi trekker frem erfaringer fra arbeid med overgangen fra barnehage til skole, hvordan det er å være forelder til et barn med en sjelden diagnose, bruk av assistanse og hjelpemidler og andre viktige fokusområder relatert til det å ha en sjelden diagnose og begynne på skolen.

Se program for fagkurset og les mer om påmelding her.

 

Vil du dele dette med noen andre?