Fagkurs om medisinske aspekter ved Sallas sykdom

Publisert: 9. desember 2019

Collage med bilder fra fagkurs på Frambu

Torsdag 30. januar inviterer vi til fagkurs for tjenesteytere som jobber med personer med Sallas sykdom. Fra Finland kommer Liisa Paavola, spesialist i nevropsykologi og Tarja Varho, overlege som vil snakke om Sallas sykdom i et livsløpsperspektiv. Begge har inngående kunnskap om Sallas sykdom, og vil blant annet forelese om sin forskning og erfaringer med diagnosen. I tillegg vil fagpersoner fra Frambu ta opp ulike relevante tema. Se program for detaljer. Påmeldingsfristen er 16. januar.

Fagkurset holdes på Frambu kompetansenter for sjeldne diagnoser, men man kan også følge det via videokonferanse eller strømming. For mer informasjon om dette, se vår kurskalender.
Her kan du lese mer om programmet, samt melde deg på fagkurset.

 

Vil du dele dette med noen andre?