Fagkurs om tilrettelegging for skolestart for barn med en sjelden diagnose

Publisert: 21. august 2019

Tilrettelegging for gutt med sjelden diagnose på skolen

Den 25. september arrangerer Frambu et fagkurs rettet mot ansatte i barnehage og skole, skolehelsetjenesten, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), samt andre relevante tjenesteytere. Pårørende er også velkomne til å delta. Søknadsfristen er 11. september.

Dette kurset vil blant annet ta for seg tema som planlegging av en god overgang, å samtale med barnet og hvordan man kan informere andre, betydningen av tverrfaglig samarbeid, rettigheter og muligheter, samt bruk av assistanse og hjelpemidler i skolen for barn med en sjelden diagnose.

Det er mulig å søke om deltakelse på Frambu, eller delta via videokonferanse eller strømming.

Les her for mer informasjon, detaljert kursprogram og påmelding.

 

Vil du dele dette med noen andre?