Fagkurs om utfordrende atferd ved Smith-Magenis’ syndrom

Publisert: 27. september 2019

Ung voksen dame med Smith-Magenis' syndrom i basseng

Frambu arrangerer to regionale fagkurs for alle som jobber med barn, ungdom eller voksne med Smith-Magenis’ syndrom i høst. Kursene vil ha fokus på utfordrende atferd og hvordan denne kan møtes og forebygges.

Pårørende er også velkomne til å delta.

Les mer om de to kursene her:

Det koster 500 kroner å delta på kurset. Dette inkluderer lunsj, kaffepauser, materiell og kursbevis.

Påmeldingsfrist er 4. november.

Velkommen!

 .

Vil du dele dette med noen andre?