Fagkurs om voksne med Retts syndrom

Publisert: 12. februar 2019

Fagkurs om voksne med Retts syndrom

Onsdag 25. april arrangerer Frambu fagkurs om voksne med Retts syndrom. Her vil vi ha fokus på hvordan ulike medisinske forhold kan påvirke hverdagen.

Programmet vil blant annet ta for seg utviklingsforløp, epilepsi, ernæring, motorikk, gangfunksjon, skoliose, kirurgi og oppfølging.

Påmeldingsfrist er 11. april 2019.

Deltakelse via videokonferanse/strømming:
Dersom du ikke har anledning til å reise til Frambu, tilbyr vi også deltakelse via videokonferanse og strømming. Les mer om dette på kurssiden over.

Vil du dele dette med noen andre?