Fatigue ved kronisk sykdom

Publisert: 6. mars 2023

En rekke diagnoser medfører at man har mindre krefter, blir lettere sliten og har vanskeligere for å hente seg inn igjen enn andre. Hos en del kan dette føre til at man utvikler fatigue. Men hva er egentlig fatigue ved sykdom? Og hva kan man gjøre for å forebygge eller håndtere dette?

Fatigue er en type utmattelse som stikker så dypt at det ikke holder med en hvil eller en god natts søvn for å hente seg inn igjen. Har man i tillegg en underliggende diagnose, har man ofte et dårligere utgangspunkt og blir mer sliten. Det kan føre til at man blir nedstemt og får enda mindre krefter.

Foreningen for muskelsykeForsidebilde til heftet "Du ser da frisk ut!" har nettopp gitt ut et informasjonshefte om dette. Det heter “Du ser da frisk ut! Fatigue for muskelsyke og alle andre” og handler om hvordan det kan være å leve med en utmattelse få forstår omfanget av. Her kan du lese kort om hva fatigue er og hvordan stress og smerter kan påvirke kroppen.

Heftet gir råd om grep man kan ta for å motvirke eller håndtere fatigue, blant annet:

  • Spar på kreftene der du kan
  • God planlegging, energiøkonomisering/pauser, bedre søvn, bedre kosthold, forsiktig trening og kognitiv terapi kan hjelpe
  • God oppfølging fra lege/fysioterapeut/ergoterapeut og psykologisk støtte kan bidra til å finne gode opplegg for akkurat deg
  • Begynn med noe – gode resultater kan virke oppmuntrende og motivere til å prøve flere ting

Informasjonsheftet er laget i etterkant av en samling med muskelsyke som har levd med fatigue og fagpersoner fra Nevromuskulært kompetansesenter, Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin og Frambu.

.

.

Vil du dele dette med noen andre?