Flere får tilbud om SMA-behandlingen Spinraza

Publisert: 14. april 2023

Bildet viser en sprøytespiss

11. april 2023 kom beslutningen om at voksne med spinal muskelatrofi nå kan få den kostbare medisinen Spinraza. Også barn med SMA type 3b vil kunne få behandlingen. Men hvordan vil vedtaket bli fulgt opp videre?

.
For å være aktuell for behandling, må en rekke kriterier være oppfylt. Les mer om disse i protokollen fra Beslutningsforums møte.

Ettersom behandling og oppfølging kun kan gjøres av spesialister ved regionssykehus, vil det ta noe tid å planlegge og starte opp gjennomføringen. De første voksne med SMA vil derfor trolig først kunne starte opp med behandling over sommeren.

Les oppdatert informasjon om dette fra Nasjonal faggruppe for SMA-behandling her

.

Vil du dele dette med noen andre?