Forslag til kurskalender for 2025 på høring

Publisert: 2. mai 2024

Illustrasjon av en kalender

Takk til alle som har sendt oss ønsker om kurs fra Frambu til neste år! Vi har gått gjennom alle innspillene og utarbeidet forslag til kurskalender. Dette legges nå ut på høring. Fristen for å komme med tilbakemeldinger er 31. mai 2024.

.
Frambu er opptatt av å tilby relevante tjenester og nå aktuelle målgrupper. Hvert år arrangerer vi blant annet fysiske samlinger for personer med diagnose, pårørende og fagpersoner på Frambu og digitale fagkurs og webinarer som kan følges gratis fra hvor som helst. Vi tilby også jevnlig nye nettkurs. For at disse arrangementene skal bli så relevante som mulig, inviterer vi alle interesserte til å sende inn ønsker og forslag til oss. Deretter lager vi utkast til kursplan for det kommende året..

Forslaget over er satt opp etter innspill fra interesseforeninger, brukerrepresentanter, samarbeidspartnere og engasjerte enkeltpersoner, samt gjennomgang av hvilke diagnoser vi får flest henvendelser om og hvilke grupper som har fått tilbud om kurs de siste årene. Vi forsøker også å gi nye brukergrupper tilbud, og å benytte brukerkursene på Frambu til innhenting av kunnskap og dokumentasjon.

Både foreninger for aktuelle diagnoser og representanter fra diagnosegrupper som ikke har forening er velkommen til å uttale seg om forslaget.

Har du reaksjoner på målgruppe eller fokus for kursene, eller på at det foreslåtte tidspunktet kolliderer med planlagte samlinger/konferanser, vil vi gjerne ha tilbakemelding om dette. Disse kan sendes til tilbakemelding@frambu.no innen 31. mai 2024.

.
NB: Oversikten over er utkast. Tilbakemeldinger fra høringen kan føre til at tid, målgruppe eller fokus for foreslåtte kurs blir endret. Den endelige kursplanen vil bli publisert i kurskalenderen vår innen 31. august. Eventuelle endringer vil komme frem der. 

.

.

Vil du dele dette med noen andre?