Frambu bistår i prosjekt i Romania

Publisert: 5. april 2017

Organisasjonen Fundatia Inocenti (Romanian Children’s Relief) i Romania har i samarbeid med Frambu gjennomført et prosjekt om tidlig intervensjon til barn med nedsatt funksjonsevne. Fundatia Inocenti holder til i Bistrita i Transilvania og prosjektet ble finansiert med EØS midler.
.
Prosjektets oppgave var å overføre erfaringer og kunnskap om tidlig intervensjon til barn med nedsatt funksjonsevne fra Frambus fagfolk til fagpersoner som arbeider i organisasjonen.Organisasjonen Fundatia Inocenti (Romanian Children’s Relief) arbeider med å gi hjelp og støtte til familier og barn som har spesielle utfordringer. Store deler av arbeidet deres er rettet mot forlatte barn med nedsatt funksjonsevne, blant annet sjeldne diagnoser, som bor i fosterhjem eller barnehjem. Ansatte og frivillige i organisasjonen arbeider med  å sette igang stimulering av utviklingen hos barna så tidlig som mulig. Derfor har de ønsket å lære mer om tidlig intervensjon for små barn med nedsatt funksjonsevne og tok kontakt med Frambu med ønske om et samarbeid. Organisasjonen søkte og fikk økonomisk støtte med EØS midler, noe som gjorde det mulig å inngå samarbeidet med Frambu.
.
I 2016 deltok 3 psykologer og en fysioterapeut fra Fundatia Inocenti på et kurs for familier med små barn på Frambu. De hadde samtaler med fagpersoner, var med på forelesninger og deltok på aktiviteter med foreldrene og barna. I mars i år var leder av organisasjonen, Marin Mic, på studiebesøk på Frambu for å samtale om prosjektet og om hvordan vi arbeider i forhold til barn med sjeldne diagnoser.  Han hadde samtaler med Frambus fagpersoner om tidlig intervensjon og var også interessert i hvordan den norske helsetjenesten er bygget opp for personer med nedsatt funksjonsevne. Prosjektet ble avsluttet med en 4 dagers workshop for ansatte i Fundatia Inocenti. De to første dagene ble gjennomført som videokonferanse hvor Frambus fagpersoner holdt forelesninger på Frambu; direkte overført til fagpersoner som arbeider i organisasjonen i Romania. Deretter holdt Frambus psykologer Torun Vatne og Krister Fjermestad en to dagers workshop med forelesninger og gruppearbeid i organisasjonens lokaler i Bistrita, Romania.
.
Frambu har flere års erfaring med å være partner i prosjekter finansiert av EØS midler. EØS midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i 15 utvalgte EU land og skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Frambu opplever det som positivt og stimulerende å være med på forbedre tilbudet til personer med sjeldne diagnoser i disse utvalgte EU landene og har samtidig  opparbeidet et tett nettverk innen EU.
.

Vil du dele dette med noen andre?