Frambu inviterer til webinaret Brukermedvirkning på 60 minutter

Publisert: 25. september 2020

Bildet viser tre voksne personer sitter rundt et bord og snakker sammen

Jobber du med helse- eller omsorgstjenester? Representerer du en brukerorganisasjon eller forening? Har du eller noen av dine nærmeste en sjelden diagnose? Da bør du være med på webinaret “Brukermedvirkning på 60 minutter” 27. oktober og høre hvorfor brukermedvirkning er viktig.

Vi har invitert flere gjester til å snakke om ulike forståelser av brukermedvirkning og hvilke grep vi må ta i årene framover for å nå målet om økt brukermedvirkning. Vi mener at brukermedvirkning er viktig, og med dette webinaret ønsker vi å vekke nysgjerrighet og forståelse av ulike former for brukermedvirkning. Noe av det vi skal ta opp er brukermedvirkning i møte med ungdom, i møte med sjeldne diagnoser, og hva forskning sier om brukermedvirkning.

Webinaret foregår på Zoom, og du kan lese mer om innhold og hvordan du melder deg på her. 

Her kan du se en kort presentasjon av webinaret:

Velkommen til webinar 27. oktober!

 

Vil du dele dette med noen andre?