Frambu markerte Sjeldendagen på Snapchat sammen med Løvemammaene

Publisert: 1. mars 2018

Frambu markerte Sjeldendagen på Snapchat sammen med Løvemammaene

Løvemammaene er en gruppe foreldre som har alvorlig syke barn, og ønsket å markere Sjeldendagen 2018 på Snapchat med Frambu som gjest. Psykologspesialist Kristina Moberg på Frambu takket ja til invitasjonen og la ut flere korte videoer på Løvemammaene sin Snapchat-konto (Lovemammaene) hvor hun informerte om kompetansetjenesten for sjeldne diagnoser og svarte på spørsmål som hadde kommet inn fra foreldre.

 

Løvemammaene ønsker å bidra med åpenhet, økt forståelse, kunnskap og aksept for ulikheter. På Facebook skriver de “vekk med tabu og mobbing, og heller en normalisering av sykdom og funksjonshemming”. Gruppen er aktive på sosiale medier og bruker Snapchat, Instagram og Facebook.

Psykologspesialist Kristina Moberg tok opp tema som; kunnskap om barns diagnose, foreldres reaksjon når de får et barn med utfordringer, at foreldrene ofte må være eksperter egne barns diagnose, hvordan det er å være søsken til en med en sjelden diagnose, og foreldres bekymring for egne barns psykiske helse.

Moberg ga fire konkrete råd til foreldre som nettopp har fått en diagnose på barnet sitt:

1. Be om veiledning
2. Ring Sjeldentelefonen: 800 41 710
3. Finn støtte
4. Første reaksjon (som ofte er litt annerledes enn reaksjonen foreldre har etter litt tid)

Frambus psykologspesialist Torun Vatne deltok også på noen av videoene og hjalp til å demonstrere hvordan foreldre kan snakke med barn om vanskelige tema.

Avslutningsvis tok Moberg opp hvordan foreldre kan ta vare på parforholdet.

Se alle vidoene fra Snapchat samlet her (varighet 7:24 min):

Vil du dele dette med noen andre?