Frambu-pionér Odd Kjus er død

Publisert: 13. november 2010

Odd Kjus, en av hovedpillarene i arbeidet med etableringen og oppbyggingen av Frambu, døde tirsdag 9. november etter en tids sykdom. Odd Kjus ble 87 år gammel.

Odd Kjus er for mange sterkt knyttet til Frambus historie. Store deler av livet til Odd Kjus handlet nettopp om Frambu. I følge han selv var det egne opplevelser og  erfaringer fra tysk fangenskap under krigen som bidro til et sterkt ønske om å bruke livet til å gjøre noe for andre.

Sammen med Arbeiderpartiprofilene Werna Gerhardsen og Rolf Hansen utgjorde han trioen som i 1951 tok initiativ og organiserte byggingen av Frambu. Etter åpningen av senteret i 1955 var Odd Kjus sentral i driften, da ved siden av full jobb. Odd Kjus var også sentral da det sist på 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet ble besluttet å gjøre Frambu til et sted for de svakeste i samfunnet – barn med funksjonshemninger. Det ga støtet til det som i dag er det største nasjonale senteret for sjeldne medisinske diagnoser og lite kjente funksjonshemninger i Norge, med ansvar for over 100 sjeldne diagnoser og nærmere 3000 registrerte brukere.

Etter mange år med dugnadsinnstas ble Odd Kjus i 1975 daglig leder ved Frambu i lønnet stilling. Det var en stilling han hadde fram til han gikk av med pensjon i 1991. Da kunne han se tilbake på 40 års for Frambu. Også som pensjonist ivret Odd Kjus sterkt for Frambu og var jevnlig på besøk på senteret.

Det vil bli arrangert en egen minnetilstelning for Odd Kjus på Frambu.

Vil du dele dette med noen andre?