Frambuleir 2021 er avlyst

Publisert: 22. februar 2021

På grunn av den fortsatt vanskelige koronasituasjonen, må vi dessverre avlyse alle leirene i sommer. Vi har forsøkt å finne alternative måter å gjennomføre leirene på, men dette er svært vanskelig å få til på en sikker nok måte. Vi jobber derfor nå for å prøve å få til ett eller flere digitale tilbud i sommer i stedet.

Grunnen til at vi ser oss nødt til å avlyse leirene allerede nå, er at koronasituasjonen fremdeles er uavklart og at deler av målgruppen og de fleste av hjelperne ikke vil være ferdigvaksinerte før etter sommeren. Konsekvensene av et smitteutbrudd under leir vil derfor kunne bli veldig alvorlige. Å sikre gode nok karantene- og isolasjonstiltak, smittesikker hjemsending og liknende vil også være svært vanskelig. Gjennomføring av leirene slik situasjonen er nå, vil derfor utgjøre en risiko vi ikke kan ta.

Vi beklager dette på det sterkeste, og vet at mange av dere som har søkt eller planla å søke også vil bli veldig lei dere. Vi jobber derfor nå for å få til ett eller flere digitale tilbud til dere i sommer i stedet. Mer informasjon om dette kommer her på nettsidene når vi vet mer.
.

 

Vil du dele dette med noen andre?