Har du barn med en sjelden diagnose i alderen 0 til 4 år?

Publisert: 27. februar 2019

Har du barn med en sjelden diagnose i alderen 0 til 4 år?

Vi arrangerer kurs for barn med en av Frambus diagnoser (0-4 år) og deres familier, som ikke har egne diagnosespesifikke kurs i 2019 og som ikke har deltatt tidligere. Kurset holdes på Frambu fra 17. til 21. juni. Hensikten er blant annet å gi foreldrene mer kunnskap om barnets diagnose, ferdigheter og styrke foreldrerollen.  Søknadsfrist er 25. april.

 

Tjenesteytere til barn som får plass på kurset, kan søke om å få delta på kurset tirsdag og onsdag.

På kurset får dere mulighet til å treffe andre i liknende situasjon og utveksle erfaringer.

Kort om innholdet

  • Genetikk og hverdagsmedisin
  • Diagnosesamtaler
  • Spiseutvikling og ernæring
  • Mål og rettigheter i opplæring
  • Kommunikasjon og samspill
  • Motorisk utvikling og stimulering
  • Ytelser og tjenester
  • Familieliv
  • Musikksamling
  • Gruppesamtaler og erfaringsutveksling

Kontakt oss gjerne om du lurer på noe!

Praktiske spørsmål rettes til Linda Elton (kurs@frambu.no) og faglige spørsmål rettes til Mari Ellefsen-Martinsen (mae@frambu.no). Begge nås også via vårt sentralbord på telefon 64 85 60 00.

Velkommen til kurs på Frambu!

Vil du dele dette med noen andre?