Har du innspill til kurs, nettkurs eller webinarer fra Frambu?

Publisert: 15. desember 2023

Bilde av personer i en sal, hvor en rekker opp hånden

Vi starter snart opp arbeidet med å planlegge hvilke brukerkurs, fagkurs, nettkurs og webinarer vi skal tilby i 2025. Har du ønsker eller innspill, kan du sende oss disse innen 1. februar 2024.

Du kan sende innspillene dine til tilbakemelding@frambu.no.

(NB! Vi kan bare tilby kurs om diagnosene Frambu er kompetansesenter for og tema knyttet til disse. Se oversikt over disse her: frambu.no/diagnoser)

Vi vil lage et forslag til kurskalender for 2025 innen utgangen av april 2024. Dette vil bli sendt på høring til foreninger og andre interesserte og delt på nettsidene våre i mai.

 

Vil du dele dette med noen andre?