Hva er dagaktivitetstilbud?

Publisert: 19. september 2017

Hva er dagaktivitetstilbud?

I en artikkel om kutt i dagaktivitetstilbudet til funksjonshemmede i Østlandets Blad 4. september, uttalte kommunalsjef Marit Rød Kronborg i Ski kommune at «Det er vesentlig å spørre seg hva et dagaktivitetstilbud er. Dagen består av mye mer enn de fire-fem timene en bruker er på et annet fysisk sted. Også i bolig er det mye planer og aktivitet.» Frambus direktør Kristian E. Kristoffersens har gjort seg noen tanker om dette.

Tankene hans ble publisert i et debattinnlegg i samme avis 14. september. Her skriver han:

I artikkelen «Bekymret for broren» i Østlandets Blad 4. september kan vi lese om hvor viktig det er for personer med funksjonsnedsettelser å ha en jobb eller et meningsfullt dagtilbud. Jeg skal ikke gå inn på den konkrete saken i artikkelen, men ønsker å kommentere det overordnede synspunktet til kommunalsjef for omsorg i Ski kommune, Marit Rød Kronborg, som avslutter artikkelen: «Det er vesentlig å spørre seg hva et dagaktivitetstilbud er. Dagen består av mye mer enn de fire-fem timene en bruker er på et annet fysisk sted. Også i bolig er det mye planer og aktivitet.»

For de aller fleste av oss er det viktig å skille mellom det som skjer i vårt eget hjem (som Kronborg kaller «bolig») og det som skjer utenfor hjemmet. Det er blant annet utenfor hjemmet vi henter mange viktige impulser i livet vårt. Skillet er også sammenfallende med et annet skille, mellom skole/arbeid og fritid, som er grunnleggende for de fleste mennesker i Norge. I lys av dette er Kronborgs overordnede betraktning urovekkende, fordi den kan åpne for en praksis der mer og mer av hverdagens hovedaktivitet – som jobb eller et dagsenter med meningsfulle aktiviteter – legges til borgerens eget hjem. En slik praksis er desto mer bekymringsfull dersom det er praktiske og/eller økonomiske årsaker (som for eksempel vansker med å organisere transport) som ligger til grunn for den.

Kristian E. Kristoffersen
Frambu

Vil du dele dette med noen andre?