Hvilken betydning har det å få en sjelden diagnose?

Publisert: 24. juni 2024

Er det å få en sjelden diagnose til nytte eller en byrde? Det snakket vi om på årets Frambukonferanse 19. juni. Gikk du glipp av den? Nå kan du se innleggene i opptak her.

Raske fremskritt innen genetikk og annen medisinsk utredning gjør at det stadig oppdages og stilles nye diagnoser. Det gjør det mulig å utvikle stadig mer målrettet behandling og oppfølging. For mange nye diagnoser vil det likevel ikke finnes spesifikk behandling, og kunnskapen om diagnosen vil være begrenset. Vil det likevel være nyttig å få en slik diagnose?

Frambukonferansen henvender seg først og fremst til ansatte i spesialist- og kommunehelsetjenesten som møter mennesker med en sjelden diagnose i arbeidet sitt. Men innholdet er også aktuelt for politikere, journalister, personer med sjeldne diagnoser og pårørende og andre som er engasjert i feltet eller ønsker mer kunnskap om sjeldne diagnoser.
.

Du finner alle innleggene her:

.

.
Du kan hoppe til ønsket innlegg ved å klikke i tidslinja i opptaket

 • 0:00:00 Introduksjon til dagen
 • 0:05:00 Sjeldne diagnoser – til nytte eller byrde?
 • 0:30:00 Hva er en diagnose – egentlig?
 • 0:55:00 En pappa og mammas perspektiv
 • 1:23:30 En sjelden diagnose hos barn og betydning for fysioterapi
 • 1:49:30 Hvilken kunnskap er det behov for for å gi gode tjenester?
 • 2:18:00 Korte filmer fra pausen
 • 2:38:15 Genetisk diagnostikk i stadig utvikling: Hvordan kan det hjelpe pasienten og familien, og hva er baksidene?
 • 2:59:00 Endelig diagnose ved sjeldne nevromuskulære sykdommer – viktig for individet, familien, hjelpeapparatet, nasjonalt og internasjonalt
 • 3:20:00 Samarbeid om sjeldne diagnoser – en sykehusleges perspektiv
 • 3:40:40 Betydningen av å samle og spre kunnskap om sjeldne diagnoser
 • 3:53:15 Forskningens rolle og betydning ved sjeldne diagnoser
 • 4:09:00 Diagnosespesifikk kunnskap som verktøy for tolkning av adferd
 • 4:23:20 To mødre deler sine erfaringer
  .

.

.

Vil du dele dette med noen andre?