Hvordan legge til rette for bedre livskvalitet lokalt?

Publisert: 4. juli 2022

Opdan og Kristoffersen snakker sammen

Hvordan kan kommunen legge til rette for bedre livskvalitet lokalt? Det snakket direktør Kristian Kristoffersen fra Frambu med ordfører Hanne Opdan fra Nordre Follo kommune om på Frambukonferansen 2022.


Det første innlegget på konferansen viste at det ikke står så bra til med livskvaliteten til barn og unge med alvorlige sykdommer rundt om i kommunene. Resten av innleggene viser at det finnes håp og muligheter.

Disse mulighetene ligger der folk bor, understreket Kristoffersen, og spurte Opdan hvordan politikere jobber med livskvalitet i kommunene.

– Det kommer nok an på hvem du spør. Innbyggernes opplevelse av hvordan de har det, vil påvirke hvordan de ser på sin egen livskvalitet. I Nordre Follo legger vi vekt på at det skal være godt å leve i kommunen, ikke bare å bo der. Vi er blant annet opptatt av universell utforming, slik at alle skal kunne delta på mest mulig. Selv om dette er lovhjemlet, må vi fremdeles passe på og følge med på at det faktisk blir fulgt opp, fortalte hun.

Gjør dere undersøkelser av hvordan innbyggerne opplever å leve i kommunen deres? undret Kristoffersen.

– Jeg kan ikke huske at vi har spurt innbyggerne om akkurat det, men vi har blant annet undersøkt hvilken tillit innbyggerne har til kommunen. Som ordfører har jeg også vært mye ute og sett ulike tjenester og møtt ulike personer som benytter dem og jobber der, forteller Opdan.

Hun anbefaler alle å lese samfunnsdelen i kommuneplanen for kommunen man bor i. Der står det hva politikerne i den aktuelle kommunen mener om dette, og hva de har bestemt at skal prioriteres. Opdan minner også om betydningen av at politikere og ansvarlige i kommunen får kunnskap og tilbakemeldinger om hvordan de ulike tjenestene virker og oppleves, slik at de ser konsekvensene av beslutningene og grepene som tas.

Opdan og Kristoffersen snakket også kort om hvordan kommunen kan jobbe for å tilby alle innbyggere et best mulig bo-, arbeids- og aktivitetstilbud.

Se hele samtalen her:

 

.

Vil du dele dette med noen andre?