Hvordan tilrettelegge for elever med velokardiofacialt syndrom?

Publisert: 16. november 2021

Det kan du finne ut mer om hvis du tar nettkurset vårt om tilrettelegging i skolehverdagen for elever med velokardiofacialt syndrom (VCFS). Kurset er gratis og tar ca 30 minutter å fullføre.


Kurset er primært laget for ansatte i barnehage og skole, men det er åpent for alle interesserte.

Målet med kurset er å gi informasjon om utfordringer elever med VCFS kan ha. Hver enkelt må deretter selv vurdere i hvilke grad de ulike temaene som tas opp gjelder for den aktuelle eleven man jobber med.

Trykk her for gå til kurset 

Vil du dele dette med noen andre?