ICD-11 er lansert!

Publisert: 21. juni 2018

ICD-11 er lansert!

Verdens helseorganisasjon har arbeidet med en ny versjon av diagnoseverktøyet ICD-10 i mange år. Denne uka ble resultatet presentert: ICD-11. Hva innebærer egentlig det?

Det finnes to internasjonale diagnosesystemer: International Classification of Diseases (ICD) og Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM). Det ene er utarbeidet av World Health Organization, det andre av American Psychiatric Association. Les mer om de to systemene her. 

Her forklarer avdelingsleder Robert Jakob fra WHO hva ICD-11 er:

 

Hva er nytt?

Mye har skjedd innen forskning og medisinsk praksis siden forrige versjon av verktøyet ble lansert i 1992. Det er derfor gjort store endringer i innholdet i denne revisjonsrunden. Blant annet har en rekke diagnoser og sykdomsgrupper blitt omplassert og omdefinert. Mange sjeldne diagnoser har også kommet med og/eller blitt bedre beskrevet i denne utgaven enn i tidligere versjoner.

ICD-11 er bygget opp på følgende måte:

 • 01 Certain infectious or parasitic diseases
 • 02 Neoplasms 
 • 03 Diseases of the blood or blood-forming organs 
 • 04 Diseases of the immune system 
 • 05 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 
 • 06 Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders 
 • 07 Sleep-wake disorders 
 • 08 Diseases of the nervous system 
 • 09 Diseases of the visual system 
 • 10 Diseases of the ear or mastoid process 
 • 11 Diseases of the circulatory system 
 • 12 Diseases of the respiratory system 
 • 13 Diseases of the digestive system 
 • 14 Diseases of the skin 
 • 15 Diseases of the musculoskeletal system or connective tissue 
 • 16 Diseases of the genitourinary system 
 • 17 Conditions related to sexual health 
 • 18 Pregnancy, childbirth or the puerperium 
 • 19 Certain conditions originating in the perinatal period 
 • 20 Developmental anomalies 
 • 21 Symptoms, signs or clinical findings, not elsewhere classified 
 • 22 Injury, poisoning or certain other consequences of external causes 
 • 23 External causes of morbidity or mortality 
 • 24 Factors influencing health status or contact with health services 
 • 25 Codes for special purposes 
 • 26 Traditional Medicine conditions – Module I 
 • V Supplementary section for functioning assessment 
 • X Extension Codes

Du kan søke i det nye verktøyet her


Hvorfor er dette viktig?

ICD-11 brukes av medisinske fagmiljøer over hele verden for å få en så lik måte å klassifisere og beskrive sykdommer og helseproblemer på som mulig. Målet er å gjøre det enklere å stille riktig diagnose og å registrere og rapportere diagnoser på hensiktsmessige måter. Dette gjør det i neste omgang enklere å bygge opp kunnskap og utvikle egnede behandlinger og oppfølgingstiltak.


Ting tar tid

Nå som det nye verktøyet er klart, starter arbeidet med å planlegge hordan det skal tas i bruk. De ulike medlemsstatene i WHO skal blant annet oversette og tilpasse verktøyet til nasjonale forhold. Endringene som er gjort fra ICD-10 til ICD-11 får også konsekvenser for registre og dataprogrammer og vil kreve endringer og/eller utvikling av nye digitale løsninger. I tillegg må mange ulike faggrupper læres opp til å bruke det nye systemet. Dette vil ta tid. Planen er at medlemslandene skal starte dette arbeidet nå, slik at det nye systemet kan presenteres formelt på Verdens helseforsamling i Genève i mai 2019.

Direktoratet for e-helse har ansvar for å tilpasse verktøyet til norske forhold.

Les mer om ICD-11 hos WHO

Vil du dele dette med noen andre?