Kommunikasjon og samspill ved alvorlig utviklingshemning

Nå er noen utvalgte innlegg fra kurset kommunikasjon og samspill ved sjeldne diagnoser med alvorlig grad av utviklingshemning tilgjengelig på video. Kurset ble holdt på Frambu 8.-9. april 2015.

Se opptak av utvalgte foredrag fra kurset nednefor:

Vil du dele dette med noen andre?