Kritisk informasjon om nevromuskulære sykdommer

Publisert: 14. juni 2019

Tegning av en lege som peker på tittelen

NMK-samarbeidet har utarbeidet kritisk informasjon om flere nevromuskulære sykdommer. Opplysningene kan legges som nødinformasjon på mobilen eller tas med i lommeboka eller veska. Du kan også be legen din om å legge dem inn i kjernejournalen din.

Hvorfor registrere kritisk informasjon?

Dersom du skulle komme opp i en akutt situasjon der du ikke er i stand til å gjøre rede for deg, kan registrerte opplysninger gi helsepersonell rask tilgang til viktig informasjon om deg.

Kritisk informasjon til kjernejournalen

Kjernejournal er ikke en erstatning for journalen du har hos fastlege eller sykehus, men den er et viktig supplement for å sikre at helsepersonell får essensiell informasjon om deg. Du kan lese mer om kjernejournal og hvordan helseopplysninger kan registreres på Helsenorge sine nettsider.

Din fastlege eller behandlende lege kan registrere opplysninger om sykdommen din i kjernejournalen din i samråd med deg. Vis gjerne aktuelt skriv til legen din.

Det er så langt utarbeidet kortfattet informasjon om følgende diagnoser:

Kritisk informasjon til mobil, lommebok eller vesken (på norsk og engelsk)

Det er så langt utarbeidet kortfattet kritisk informasjon om følgende diagnoser:

Les mer om kritisk informasjon i Standard for kritisk informasjon i kjernejournal

 

Kort om NMK-samarbeidet

NMK-samarbeidet består av nevromuskulært kompetansesenter (NMK), enhet for medfødte arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN) og Frambu. Vi samarbeider om å gi kompetansesentertilbud til personer med nevromuskulære sykdommer over hele landet.

Les mer om samarbeidet her.

Vil du dele dette med noen andre?