Kurs for barn med en sjelden diagnose (0-5 år)

Publisert: 19. mai 2023

Fra 25. til 29. september 2023 er det kurs på Frambu for familier med barn med en sjelden diagnose i alderen 0-5 år. I løpet av de fem dagene kurset varer, ønsker vi å øke foreldrenes kunnskap om barnets diagnose og ferdigheter, samt styrke deres medvirkningskompetanse. Det blir lagt til rette for å treffe andre i lignende situasjon og utveksle erfaringer. Søknadsfrist er 1. august.

På programmet står blant annet genetikk og hverdagsmedisin, spiseutvikling, mat og måltid, diagnosesamtaler og gruppesamtaler, tverrfaglig samarbeid og rettigheter i barnehagen, tilrettelegging, samspill og kommunikasjon, familieliv og søsken. Se program i kursomtalen for fullstendig innhold.

Barna og deres søsken har et eget program i vår skole og barnehage, og på ettermiddag og kveld er det lagt til rette for sosialt samvær og aktiviteter.

Dette kurset arrangeres etter Samspillsmodellen som du kan lese mer om i kursomtalen. Vil du vite mer om kurset, finner du program og søknadsskjema ved å følge lenken til kurset: Barn med en sjelden diagnose (0-5 år).

Her finner du også praktisk informasjon om reise (Pasientreiser), økonomi (opplæringspenger, NAV), og hvordan et kursopphold på Frambu er.

 

Hvis du vil vite om den diagnosen ditt barn har er aktuell for dette kurset, kan du gå til vår diagnoseoversikt og se om kurset kommer opp på landingssiden til den diagnosen du lurer på. Du kan også ta kontakt med faglig ansvarlig på e-post. 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om kurset! 

 

 

Vil du dele dette med noen andre?