Kurs for barn med en sjelden diagnose (0-5 år)

Publisert: 17. juni 2021

I oktober og november 2021 gjennomfører vi to kurs for barn med en av Frambus sjeldne diagnoser i alderen 0-5 år, deres familier og tjenesteytere. Kursene er også aktuelle for barn som har utsatt skolestart til 2022. Dette kurset gjennomføres etter samspillsmodellen. I løpet av de fem dagene kurset varer, vil det være varierte forelesninger, felles aktiviteter, gruppesamtaler og anledning til å bli kjent med andre i lignende situasjon. Søknadsfristen er 23. august for begge kurs. Les videre hvis du vil vite mer om disse kursene.

For å kunne tilby så relevante kurs som mulig for hver familie er det felles søknadsfrist både på kurset i uke 43 (25.-29.oktober) og uke 45 (8.-12.november). På denne måten kan vi sette sammen deltakerne etter diagnose eller funksjon slik at de har mest mulig til felles. De som ikke har tilbud om diagnosespesifikt kurs i 2021 vil bli prioritert.

Vil du vite mer om disse kursene?

I vår kurskalender kan du lese mer om samspillsmodellen, program for kursene, og hvordan du søker om å delta. Du finner også praktisk informasjon om hvordan våre kurs foregår, samt opplysninger om reise og muligheten for å søke om opplæringspenger.

Her kan du lese om kursene Barn med en sjelden diagnose 0-5 år: UKE 43  og  UKE 45

 

 

Vil du dele dette med noen andre?