Kurs for barn og unge fra 0 til 16 år med svært sjeldne kromosom- eller genforandringer

Publisert: 7. juli 2024

gutt og assistent utendørs

Fra 28. oktober til 1. november 2024 skal vi ha kurs for familier med barn i alderen 0-16 år som har svært sjeldne kromosom- eller genforandringer som gir sammensatte vansker. Vi kommer til å ta opp ulike tema som er relevante ved diagnosene, både gjennom forelesninger og i mindre grupper. Vi ønsker også at deltakerne skal bli kjent med andre i liknende situasjon, og få mulighet til å utveksle erfaringer med hverandre. Søknadsfristen er 26. august 2024.

På programmet står blant annet

  • medisinsk informasjon
  • ernæring
  • fysisk ivaretakelse og aktivitet
  • kognitiv funksjon, læring og utvikling
  • rettigheter og muligheter i opplæring
  • kommunikasjon og sosial kompetanse
  • når atferd blir utfordrende
  • å snakke med barn om diagnose
  • familieliv og søsken
  • rettigheter og tjenester

Tjenesteytere til familier som får plass kan delta på enkelte av forelesningene.

Vil du vite mer?

Fullstendig program og nærmere informasjon om kurset og hvordan man søker om å delta finnes i kursomtalen. 

 

Vil du dele dette med noen andre?