Kurs om å begynne på skolen

Publisert: 26. juni 2019

Gutt med ransel på ryggen

Fra 23. til 27. september 2019 inviterer Frambu barn med en sjelden diagnose som skal begynne på skolen høsten 2020, til kurs på Frambu sammen med deres familier og tjenesteytere.

På kurset har vi fokus på blant annet følgende tema

  • Genetikk og hverdagsmedisin
  • Skolestart og foreldremedvirkning
  • Å begynne på skolen når du har en sjelden diagnose
  • Å være forelder til en som skal begynne på skolen
  • Ytelser, tjenester og individuell plan
  • Gruppesamtaler, diagnosesamtaler og andre aktiviteter

Les mer om programmet og kurset her.

Velkommen til kurs på Frambu!

Vil du dele dette med noen andre?