Kurs for familier til barn med en sjelden diagnose

Publisert: 21. mai 2024

Fra 7. til 11. oktober 2024 skal Frambu holde kurs for barn mellom 0 til 5 år med en sjelden diagnose som Frambu har kompetansesenteransvar for, og deres familier. I løpet av dette kurset ønsker vi å øke foreldrenes kunnskap om barnets diagnose og ferdigheter, samt styrke deres medvirkningskompetanse. Søknadsfristen er 5. august 2024.

På programmet står blant annet informasjon om hverdagsmedisin og genetikk, spiseutvikling, tverrfaglig samarbeid og rettigheter i barnehagen, tilrettelegging, samspill og kommunikasjon, familieliv og søsken, og hvordan gi informasjon til andre. I tillegg vil det være erfaringsutveksling, samtaler og fellesaktiviteter. Kurset er lagt opp etter samspillsmodellen, som du kan lese mer om i kursomtalen. Tjenesteytere kan søke om å delta på deler av kurset.

Du kan gå inn på diagnosen barnet har på våre nettsider, og kurset vil der være listet opp under aktuelle kurs, hvis diagnosen er i målgruppen. Dersom du likevel lurer på om kurset kan være aktuelt for din familie, ta gjerne kontakt med faglig koordinator Rita Stige eller med-koordinator Mari Ellefsen-Martinsen.

Her i vår kurskalender finner du program, praktisk informasjon om kurset, og søknadsskjema. 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål!

 

 

Vil du dele dette med noen andre?