Kurs for foreldre med en sjelden diagnose

Publisert: 13. februar 2019

Mor med en sjelden diagnose med barn

Kurs for foreldre med en sjelden diagnose

Vi inviterer voksne med en sjelden diagnose som er foreldre/steforeldre til kurs på Frambu fra 27. til 29. mai 2019. Her får du mulighet til å treffe andre og utveksle erfaringer og vi tilbyr et spennende program over tre dager.

På kurset går vi blant annet gjennom følgende tema

 • Foreldrerollen: Roller, forventninger og følelser
 • Brukerstemmer om
  – å være mamma
  – å være pappa
  – å være tenåringsforelder med en sliten kropp
 • Mitt liv, mitt ansvar
 • Muligheter, løsninger og rettigheter
 • Utmattelse/fatigue og hverdagsliv
 • Brukerstyrt personlig assistanse
 • Møter med barnevernet
 • Diagnosen som samtaletema i familien
 • Genetisk veiledning

Praktisk
Kurs på Frambu er gratis (du får dekket reise, overnatting og mat).

Meld fra i søknaden hvis du trenger å ha med deg en assistent eller støtteperson.

Les mer om kurset og hvordan du kan melde deg på her

Søknadsfrist er 30. april 2019.

Velkommen til kurs!

Vil du dele dette med noen andre?