Kurs om mestring av hverdagen med en sjelden diagnose

Publisert: 3. oktober 2022

Tre bilder fra kurs på Frambu

Fra 12. til 14. desember 2022 inviterer vi til et helt nytt kurskonsept! Senter for sjeldne diagnoser , TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser og Frambu arrangerer felles kurs om helsekompetanse og mestring ved sjeldne diagnoser. Les mer om innholdet og hvordan du kan delta her.

Helsekompetanse handler om å ha kunnskap og informasjon om egen helse og å vite hvordan man kan finne frem til hjelp og støtte for å kunne mestre hverdagen. Dette er temaer vi ønsker å snakke nærmere om på dette kurset.   

.
Mål for kurset

Kurset er mest relevant for personer mellom 18 og 50 år, men personer over 50 år kan også søke.  Deltakerne må kunne ha utbytte av å delta i forelesninger og gruppesamtaler.

For å gjøre kurset så relevant som mulig, oppfordrer vi deltakerne til å melde inn ønskede temaer når de søker. Dette kan for eksempel handle om

  • egen helse
  • hva som finnes av hjelp og støtte, og hvor man finner informasjon om dette
  • ulike strategier for å mestre hverdagen med en sjelden diagnose.

På dagtid vil det være forelesninger og samtaler om ulike aktuelle tema.
Det blir mulighet til å bli kjent med andre i liknende situasjon og utveksle erfaringer.
Det blir også mulig å bli med på ulike aktiviteter og opplevelser.  

 

Vil du vite mer om dette kurset?

Følg denne lenken for å komme til kurset for å finne praktisk informasjon, program og søknadsskjema. 

Søknadsfrist er 10. oktober.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål!

.

 

Vil du dele dette med noen andre?