Lanserer app som hjelper utviklingshemmede ut på tur

Publisert: 20. mars 2017

Lanserer app som hjelper utviklingshemmede ut på tur

Eirik Dahl i Den Norske Turistforening (DNT) har utviklet en app som gjør det lettere å ferdes på tur for personer som har utviklingshemming med kommunikasjonsvansker.

Dahl har en datter med Angelmanns syndrom, og det er datteren som motiverte ham til å starte opp Friluftsliv Tilrettelagt for Utviklingshemmede (FTU), som arrangerer turer for utviklingshemmede i regi av Turistforeningen.

Nå har han lansert en app som gjør det lettere å finne fram til disse turene.

– Frida er motivasjonen for at jeg ville starte med FTU. For personer med utviklingshemminger er naturopplevelser lite tilgjengelige. Dette er et paradoks, da utviklingshemmede har ekstra stort utbytte av naturopplevelser, sier Dahl.

Appen heter FTU (Friluftsliv, tilrettelagt for utviklingshemmede) og kan lastes ned gratis.

– Målet med appen er å gjøre det lett for alle å finne og bli med på arrangementene som dras i gang for denne målglruppen. FTU-appen gir en oversikt over arrangement tilpasset utviklingshemmede, sier Dahl.

Snakkeark er med i appen
I tillegg til turinformasjon bidrar appen med å lette kommunikasjonen for de som trenger det. Med innlagte «snakkeark», en form for alternativ og supplerende kommunikasjon blir det lettere å snakke om turen man er på.
Dahls ektefelle Katrine Oreld har master i spesialpedagogikk, og har bidratt i prosjektet. Hun står bak snakkearkene.

– Snakkeark består av symboler vi trenger for å snakke sammen på tur. Mange har ikke verbal tale, men med hjelp av alternativ supplerende kommunikasjon kan personen med utviklingshemming få uttrykt sine ønsker, tanker og drømmer. Medbestemmelse er viktig, sier Dahl.

Byttes ut etter sesong
Appen som nå er tilgjengelig er førsteutgaven og vil videreutvikles. Flere snakkeark vil komme, og symbolene vil byttes ut etter sesong.

– På tur bruker vi de samme symbolene som i appen, gjerne på laminerte A4-ark, og så forklarer vi hva vi skal. På den måten får både deltagerne, ledsagerne og turlederne lære seg å bruke snakkearkene. Dette gjør det forutsigbart for deltagerne.

Når ut til mange
Foreløpig er Drammen, Bærum, Halden, Hamar, Haugesund, og Molde med i app-kalenderen, og flere blir det.

– Deltagerne kommer fra forskjellige arenaer, noen kommer med familie, andre bor for seg selv og kommer med ledsager. Med FTU når DNT nå mellom 350 og 400 deltagere per måned, sier Dahl.
Noen FTU-foreninger har turer to ganger i måneden og andre én.

– Målet er at innen 2020 skal DNT ha FTU-tilbud 35 steder i Norge. Alle steder skal ligge i appen, sier Dahl.

Vil du dele dette med noen andre?