Leve Nå: Nytt prosjekt søker medarbeidere

Publisert: 12. oktober 2020

Logo for Leve Nå

Stiftelsen Frambu, som driver Frambu kompetansesenter, har fått prosjektmidler fra Helsedirektoratet til å etablere og drive en lindrende enhet. Enheten har fått navnet Leve NÅ, og skal gi tilbud til familier med barn med behov for palliasjon og deres tjenesteytere, i nært samarbeid med lokalt tjenesteapparat. Nå lyses det ut tre stillinger for å bemanne den nye enheten. 

Se full utlysningstekst for de tre stillingene her:

.

Vil du dele dette med noen andre?