Ledige plasser på søskencamp!

Publisert: 7. januar 2022

Ungdom på kurs

Fra 21. til 25. februar 2022 skal vi igjen ha kurs for søsken til personer med en sjelden diagnose, som Frambu eller et av de andre sjeldensentrene har kompetanseansvar for. Kurset heter “Å ha en bror eller søster med en sjelden diagnose”, men kalles også søskencamp. For å delta på kurset må du være mellom 12 og 16 år gammel. Ny søknadsfrist er 21. januar 2021. Les videre hvis du vil vite mer!

Gjennom dette kurset ønsker vi at søsken skal få oppleve fellesskap og dele erfaringer med andre som også vet hvordan det er å være søsken til personer med en sjelden diagnose. En foresatt fra hver familie forventes å delta på dagtid mandagen og fredagen, resten av kurset er for ungdommene. I løpet av disse fem dagene vil psykologspesialist Torun Vatne holde forelesninger for søsken om tema som vi skal jobbe med i grupper. Det vil også være ulike sosiale aktiviteter og turdag. Se programmet for mer informasjon om innholdet i kurset.

Det er pr dags dato ca 15 ledige plasser som fylles opp fortløpende. Send inn søknad snarest og senest innen 21. januar. Program og søknadsskjema finner du under kurset Å ha en bror eller søster med en sjelden diagnose.

Det tas forbehold om endringer i gjennomføringen om smittesituasjonen krever dette.

Vi håper å se deg på kurs i februar! 

 

Vil du dele dette med noen andre?